cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Welkom bij De Roze Olifantjes


De Roze Olifantjes is een kleinschalige, particuliere opvang voor kinderen.
De opvang is ontstaan vanuit gastouderschap.
Wij zijn een 24-uurs opvang die flexibele opvang aanbiedt aan kinderen tot 12 jaar.
In de regio Den Haag zijn wij een van de weinige opvangfaciliteiten die nachtopvang aanbiedt.

Wij bieden verschillende soorten opvang aan binnen de Roze Olifantjes namelijk dagopvang, avondopvang, nachtopvang, buitenschoolse opvang en weekend/24uurs opvang.

Dit houdt in dat wij op aanvraag van de ouder op ieder gewenst moment van de dag aanwezig zijn om kinderen op te vangen. De flexibiliteit in onze kinderopvang houdt in dat ouders kunnen aangeven op welke momenten van de dag ze opvang nodig hebben.

Wij verplichten ouders dus niet tot het sluiten van contracten voor hele dagopvang, als ze maar voor een deel van de dag opvang nodig hebben. Iedere ouder is bij ons vrij zelf aan te geven hoe en wanneer zij of hij opvang wenst. Wij stellen wel een minimum vast aan het aantal uren of dagdelen alvorens wij een overeenkomst met de ouder aangaan. Dit doen wij om te voorkomen dat kinderen te weinig op de opvang aanwezig zijn en er dus geen gelegenheid is een band met ze op te bouwen, hetgeen wij wel belangrijk achten in onze taak: het kind goed begeleiden in zijn ontwikkeling.

De Roze Olifantjes  onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door zijn flexibiliteit en het 24uurs karakter. Daarnaast is het creëren van een huiselijke sfeer, vertrouwde en warme omgeving en toch ook tegelijkertijd het aanbrengen van structuur een van de dagelijkse doelen die wij willen bereiken.